Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

Förnuft

Välkommen

Känslor i förnuft en 🎁

/Gåvor och något stort på sinnenas gren;... 🎋
Sin glans✨ på en chans;
Känslor fint instrument till att handha rätt
så inte, inom blir till en sten nått sätt
Känslor i förnuft är en gåva/

Känslor ska Levas från topp till tår
en
Talang vibrerar sig själv mer förstår ...

... Respekteras
lust i must; Lusten
Lyssna i förnuft
Skaparen lagt som en gen; Härligt
för sinnenas gren .. 

Smått som stort, vill jag lova där jag bor ...
... Känslor hur än som en gåva och tror
Stort .. Förnuft få känslor i vila
Få känslor i lugn och gjord utan ila

Kraft Ens inre; Hans, hand ..
Känsla Nyanser, Livslust 🔥 
Skönt få leva ge sin glans; Livet i
känslor från början fanns———
------------------
FÖRSTA .. Grundoriginal från 1998 ———

Känslor ska levas från topp och till tå
har liv vibrerar är bara så;
Lusten; till känslor skaparen gjort;
Härligt för alla i smått som i stort

Kraft från ens inre allt från hans hand
känsla, nyanser, livslust 🔥 
Skönt att få leva ge från sin glans...
Känslornas till bliv från skapelsen fanns

 

Fri vers (Fri form) av Rakel Stenmark (Grahn) VIP Läst 17 gånger
Publicerad 2021