Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

Lustkänsla

Välkommen
💧💃🌂🧶💦🏌🏾🎼🩸🌿🎸🐝

Lusten till gott känslan att leva med i ..

🍕 🎸Du ger mig lusten till att leva
lusten, att älska ...
Lust
Till att finnas här idag
Just att nu börja höra och här börja, göra ..
Leva med i allt gott som detjag har

Fick gå på känslan Hembakad pitza julen 2020 💯 som verkligen gav mersmak och längtan på att göra nya...

Lysande där till sist

Målar över och kletar igen och igen
Nyanser
Klangfärg 🍆
Som kryper allt djupare osynligt

Går inte få väck med ta bort
Kanske klangen något gott
Färgen seg att gömma
🍇🍇Inte att förglömma
Och något rätt för målet som är bra
Ja det vill man ju ha

Egoist; ja visst ...
Men något till sist skönt
List
Sitter där lysande till sist