Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

Budskap

Välkommen

Fjärilen sitter på min vägg vid sängen så vacker

Fjärilen med budskap

Budskapet om att ta vara på livet
Min textstrof med egen bild: Den vackra fjärilen sitter i mitt rum på väggen. Känns bara som en hälsning. Så anledningen att jag gogglade var; Jag ville veta om något särskilt som den ville förmedla. ....
Googlar; ————————

Google; Life in progress.. citerar texten; ”Fjärilen kommer till dig och till mig med budskapet om att ta vara på livet och att det är viktigt att välja vad du och jag vill uppleva i vår verklighet, vad vi vill få ut av våra liv och vad vi vill att det ska innehålla.
När du är redo tar du steget och jag följer dig ,säger fjärilen.
10 aug. 2018 lifeinprogress.se › fjarilen-kommer- Fjärilen kommer med budskap till dig och mig - Life in Progress"
__________________

/RS (G) fri form 2020 Läst 13 gånger
Publicerad 2020- 09
Läst 30 gånger
Publicerad 2020-11

Ljuset när helst sitt specifika

Fridfulla nuet när helst ljus sitt specifika
Tänder ljuset som i brand lugna rörelser ljusveken fladdrande
sin speciella form
Ljusets sken nu i sitt skimmer på syftet dess Vara
Och Fridfull
Ljus frågar inte; Guds vilja just här rätt plats? .. Nej
Ljuset som med sitt specifika alltid nuet och när helst

_________________ Många så frågande; Gud? .... Men kära människa lev dig nu gör livet skönt och lys på bara

Fri vers (Fri form) av Rakel Stenmark (Grahn) Läst 299 gånger 

Publicerad 2015