Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Något i stil med molnen här

Lysande vackert till sist

💨🦋🦋🦋 Lysande vackert till sist

Lysande vackert där till sist
Målar över och
kletar... igen och igen
Nyanser;
Klangfärg.. Som kryper allt
djupare, osynligt inom
Går inte få väck med ta bort kanske att
klangen färgen något gott

Färgen seg att gömma; ...💨💨
... Inte förglömma ...
Och något rätt för målet som är bra ; Ja
det vill man ju ha
Egoist; ja visst ... Men
något till sist skönt; List

I kvällen sitter där lysande vackert till sist💨