Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

Uthållighet inte alltid så lätt

Min käre far lärde oss syskon i att vara uthållig bland annat på myren vid hjortron plock. Där med fika stunderna, i brasan med kaffekokare över elden, ja då nått särskilt gott ivrigt man deltog i och väntade på ..; här fick man lön för mödan...; 
... Som vi, i vår tur tog med oss till våra barn.
Här med vår far fick vi lära oss att gå, och ligga i för brödfödan.
Fina minnen i både svett som tårar emellanåt för det är klart att ibland var inte alltid så kul på myrarna