Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Biproducenten

😅🐝 April 2021. Oj så bina drar pollen till kupan idag...;
otroligt nöje på skådespel se för en gammal bihustru.

🌿🌿🌿
Bi producenten lurig sticks
snäll även argsint skicklig honungsfix
Olämpligt störas plötsliga dyk,
hårbotten gillar, aj, ondsticka typ

Fantastiska skapning livsnervs beting
mänskor vanligt flyr sting
Varlig bin dejta helklädsel sätt
Bihonung kicken en läkande rätt

RS(G) 2009