Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

Torg i kyrkorummet

Torget/ Kyrkorum till för att mötas och bara vara

Strålade samman där ute med besökare där jag inne i caféet senare efter Gudstjänsten blickar👀👀 på möte med en glad Georg en av besökarna. Det var en hel del besökare som kom och gick; Tidsomställningen gjorde att folk kom i otakt med tiden tycktes. Tog påtår och betalade men kände mig minst sagt vilsen vid bordet för de som före och efter mig vid kassaapparaten. Upplevdes konstigt som upp och nervänd; vilka siffror, och när Tyra frågade, vad jag skulle betala för, kändes vimsigt..?... Såg nån det?
... 
Nu var bara till sist jag, Georg och Tyra kvar i kyrkorummet; alla övriga tycktes som bortblåsta. 
Som förstenad stod jag i tystnaden när Tyra frågade var jag hade parkerat..; Helt plötsligt där något som prasslade hördes märkligt ljud och svårt för att uppfatta både inom och utom, kändes konstigt och nått som berörde mig. 
Jag stod parkerad med min bil på torget där jag nu måste rusa för att flytta bilen och för att inte få parkeringsböter allt bara så dyrt det idag. 
Köpte med mig några mjölkliter till sist betalade och sa hej då; Men Georg!! Likt nu lägrade sig, som en sorgens kompakta tystnad i kyrkorummet...; kunde jag gå och lämna Tyra och Georg kvar så här; detta töcken i sorg likt som att ramlade över oss kändes; Upplevdes som att något var osagt, hade väl kunnat ge tid! ... Återstod sorg, sorg, med gråt i hjärtat; Djävulska pilar som försökte slå mot oss och som kändes sabotage i skinnet;
... Hurän; nu var ju träffen med Tant Hulda inplanerad och trogen som vanligt så körde jag över mitt hjärta och inte bara mitt utan även, som kändes Georgs som så schysst vän.
Vaknade till insikt senare på hur situationens grymma primära verklighet blev! Hur Georg kände ja därom bara Gud som vet. Återstod sorg i smärta båda; som bara ville varandra gott i ett möte. Tyra tyckes vara helt oförstående i situationen och väl var väl det!
Hopp om nytt att mötas i Kyrkorummet. Hopp om läkedom och en ljus framtid i nya möten på torget för oss hur än; Och för att få kunna veta var vi står och vilka vi är; sanning eller vad?

🌿🌿🌿🌿🌿


Ps/ Kyrkorummet/torget finns i flera konstellationer; i ens inre som yttre. Kyrkorum är ett rum där man delar, ger och får glädje kan mötas till feedback sin omgivning. Där finns mycket att lära ännu men känner man sig ledig och trygg så inte svårt för möten med människor
I en trygghet går att mötas och bara vara/

I kyrkorummet bara mötas och vara🌟🌟🌟