Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Starkt likt eko ...rop likt tysta

Starkt eko rop likt, lockropet kossorna som vänder tillbaka
Tysta mäktiga med svar; ekot ger svar...
---------- Ett djup
Osynligt men i
... smilbanden som dras ... 
Mäktigt...
---------- inget slut både och
Fullbordat

Myller
-------- milioners 
Kryper

Skönheter
Ut och skönheter in

Myller av liv utanför och inuti