Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

Starkt likt eko rop likt tysta

Starkt eko rop likt
Tysta
---------- djup
Osynligt
... Mäktigt
---------- inget slut
Fullbordat

Myller
-------- milioners 
Kryper

Skönheter
Ut

Myller av liv inuti