Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Vår Tid nu är dyrbar

Allas vår tid dyrbar
Min och vår dyrbara tid det dyrbaraste nu

... Tog en hel timma för mig att rensa
laxöringen
men; ..det var en
rätt placerad timma av min tid
Och på sin av guld, vikt värd

Laxöringens ton på fjällröding