Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Ny gran på en murken stubbe

I ”Din händelse i går”
Jag tyckte det var så
häftigt med en ny liten gran (Grahn)
som växer på en murken stubbe😅

Såå häftigt med ett nytillskott gran på en murken stubbe