Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Kan inte ta det som inte är mig givet

Tar inget för givet
Ytterst förmår
🌿🌿Jag kan inte ta det som inte är mig givet
... Jag kan endast förvalta på det som jag får ...
Jag kan 
inte ha krav på det som inte finns 
på bordet
..men  om blicken för ljuset så går att, göra
som ytterst det jag förmår

... Inte göra mer än vad som kan... 

RSG

Kanske ljuset slocknat men ljuset bakom lyser🌟🌟🌟🌟