Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

På måldialekt om potatis 🥔 med översättning

🥔🥔🥔 Lite humor på mål med översättning Mål…

Mål... Gulle deg slut å gnäll nu å kom å hjälp mä tell å vänn jola ti perlannä!; För
på ä han visä bli ä lite jort…
🌿...Översättning…
Älskling sluta gnälla nu
och kom och hjälp mig att vända jorden i potatislandet; för på detta vis blir det lite gjort

Mål…. Män Jä vänn å vänn på tarven som, flyg rönt i lantkeringas lann
Å er man int dryg, sä mychä kan årnäs ti nan smyg
🌿... Översättning… Men jag vänder och vänder där torvorna som flyger runt i lantälskarens land
Och är man inte matchotränad, så går att ordna mycket i en smyg ..

Mål… Gå, fast de int gå ..män på na vis görä de ändå
..
🌿... Översättning… Går om det inte går
och på något vis så går det till att bli gjort ändå

Mål...perän ske ne ti jola...joooola
Översättning... Potatisen ska ner i jorden ........jo då

Mål...Surströmmingen ini agusti
🌿... Översättning... Surströmming i augusti😅😋