Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

Huvudsaken man håller sig vaken

Huvudsaken
.. man är vaken …

.. Vakar, vid va’ken
Hur än vänder sig ändan bak
Men jag vill hålla mig vaken..

Likt svalan sitt bo i skydd under taken
🌿🌿🌿 En Bön likt i söndagsskolan
” Gud som haver barnen kär

Se till mig som liten är; den Gud älskar ..”

/ RSG