Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Det vackra livet, är

Livet för alla befinnas i
Möta livet som bjuds just här
Ta till vara på det vackra som möter

Tillvara
På blommorna som är