Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

Min webbsida

Rakels Hemsida Välkommen

Det vackra livet, är

Livet går för alla
Möta livet som bjuds just här
Ta till vara på det vackra som möter

Tillvara
På blommorna som är