Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Blott en dag

Blott en dag Lina Sandell- Berg

Blott en dag ett ögonblick i sänder
vilken tröst vad än som kommer på.
Allt ju vilar i min faders händer
skulle jag som barn väl ängslas då.
Han som bär för mig ett faders hjärta;
Giver ju för varje nyfödd dag.
Dess beskärda del av fröjd och smärta;
Möda, vila och behag.

Själv; Han är mig alla dagar nära;
för var särskild tid med särskild nåd;
varje dags bekymmer vill han bära;
Han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara
om än oviss syns min vandringsstig.
”Som din dag så skall din kraft och vara detta löfte gav han mig”.

Hjälp mig då att vila trygg och stilla
blott vid dina löften Herre kär.
Och ej trons dyra tröst förspilla
som i ordet mig förvarat är.
Hjälp mig Herre att vad helst mig händer;
Taga av din trogna fadershand.
Blott en dag ett ögonblick i sänder;
Tills jag nått ditt goda land.

Bortom bergen ett ljus