Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Trasiga men dyrbart bröd❤️

Små smulor

Små smulor

Även bröd 

Jag vill tacka för mitt överflöd
Ge 

Till dem som inget har
Ge 

Av kan mitt över, bröd

/ ❤️ räcker över överbröd/