Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Yr i rabatten

Yr i rabatten
På utbud

Ljud
.. Skrud
… Sjud….

Yr i rabatten

Lite lugn
emellanåt …….. med katten

Inte så tokigt
… Tänket tanken rabatten

Hämtar stålarna på banken
Passa sig så inte; stanken…

Kommer rött och kommer svart omvartannat vart