Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Fina Oryx❤️ som trivs så med farmor

Folk som fä

Hjärta med hjärta
Oftast hjärtlig blick på lugn utan smärta

... Vänlig blick som stillar vre'd' en ...

Folk som fä i naturen, djuren där
Trygga  sina
reden🥚