Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Morgonrodnadens vingar där själva mörkret som ljus

Enligt Psalmistern
Toge jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig.
Och om jag sade: »Mörker må betäcka mig och ljuset bliva natt omkring mig», så skulle själva mörkret icke vara mörkt för dig, natten skulle lysa såsom dagen: ja, mörkret skulle vara såsom ljuset.

Morgonrodnadens vingar där själen lyfter