Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Att förvalta

Lever i hopp om att: förvalta
Acceptera
Ge stöd, uppmuntra
Göra det som är sant relevant;
Så långt som möjligt leva i sanningen

Leva i ro
Finna en bro som håller
Som bär
Tar igenom
Göra, annan som mig väl för ljust som sig
Kunna lyssna
Kunna förstå..

… Om Nåd
Om Nåd att; se människor omkring mig

Ta in det som är gott
Inte fördöma
Inte förkasta
Lever i hopp om Nåd för
Värme och
kärlek mellan oss människor

Lever i hopp att söka förvalta

/RSG 1/8 2021

Se ljuset i hopp bakom molnen