Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Nu och levas

Följa lusten
Nu

Tänket följa lusten 
..vågen …
Som kommer min väg
Levande i den 
... Mitt liv ingen annans ...
Nu, och levas

/rasg 2021

Vackert