Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Droppar genererar tillsammans

... Droppar i möten genererar som i vågor
* Valet
I svall
 

* Vågor lugna

Ljudvågor tysta

Tysta, vågor
* Ordande vågor

* Drömmande vågor 

* Glädjande vågor 

Sorgens vågor
Ängslans vågor i oro..
💜... Som hoppets vågor 
Skönhet; 
Livet att på tro
* 
Framtid och nuet i vågor
Under, över, 
oförklarliga ting 
genom
 under ... 
* På mirakel
Trivsel 

Gnistor 

* Varandra
Ljusvågor 
I strålar instiftandes 
* Att 
fångas 
Deltaga
Samverka
Invänta
Frånvara
Samvariation
Som möten i dagen som i natten 
* Gåva med sig själv(trivas)
Och gåva tillsammans med
Varandra💕

/ rasg 2021

Vinbär i ljuset genererar tillsammans