Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Slipsten i vatten

Obs! Bilden inte min sökt på goggle på slipstenar

/Slipstenens vattenförsörjning till funktion…. Bonden visste hur en slipsten skulle dras och skötas för att få lien i rätt effektiv slipad egg.
Och än idag finns samma principer vad gäller liar på handkraft. Slipsten…. Alltid åsikter om hur en slipsten ska dras men en gammal bonde visste och dagens bönder vet och är införsatt på kunskap i hur en slipsten ska dras och skötas. /
*
När slipstenen drogs var bonden i stort behov av vatten! Eggen skulle vara slipade så det gick lätt att handha lien för höet och behoven på åkern som inte häst och traktor kunde ta.
… Och hur än man vänder ändan angående just kvarn och statistik så är den ju bak vet vi och alltid behövs ord till läsarens fantastiska egna tolkningar för sitt höga nyttans och nöjes skull. Ja vattenförsörjningens inflöde för kvarnen var och är ett absolut nödvändigt ting för säden måste ju malas på i hur än, och då behövs ju inte minst vattnet finns inget vatten går det inte att slipa liens egg då går allt i torrlagda drag, på tomgång, på inget resultat. 

*
… Statistik. Ärligt ..Jag följer statistiken på min hemsida av eget högsta intresse detta för kommande framtida böcker sånghäften med mera som jag har i hopp att få förlägga. Jag skulle kunna presentera min hemsida mer aktivt men… ja.. kommer tid så kommer väl även råd i det.

/ Rasg 08 2021

 

OBS! INTE min bild. Så såg min fars slipsten ut