Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Vattenkvarnen för slipsten

Slipstenens vattenförsörjning till funktion….
Alltid åsikter om hur en slipsten ska dras så har varit och så kommer förbli.
När slipstenen drogs var bonden i stort behov av vatten! Eggen skulle vara slipade så det gick lätt att handha lien för höet och behoven på åkern, som inte häst och traktor kunde ta.
Så här gällde verkligen att veta hur ändan skulle vändas när slipstenen skulle dras inte minst här alltså! Och hur än man vänder ändan just angående en kvarn och statistik på slipstenar här så är den ju bak vet vi, och alltid behövs ord till läsarens fantastiska egna tolkningar för sitt eget höga nöjes skull som då måste vattnas ifrån kvarnen trevligt det sååå in i den. Vattenförsörjningens inflöde för kvarnen är ett absolut nödvändigt ting för produktioner på diverse och den måste ju malas på i hur än som trögt eller lätt och då behövs ju inte minst vattnet; finns inget vatten går det inte att slipa liens egg då går allt likt åt pipan på torrlagda drag, i ett på tomgång av uselt resultat om ens något.😉
… Statistik. Ärligt! Jag följer statistiken på min hemsida av eget högsta intresse, detta för ev. kommande framtida böcker och sånghäften som jag har i hopp att få förlägga. Jag skulle kunna presentera min hemsida mer aktivt men ja.. kommer tid så kommer väl även råd i det.

/ Rasg 25/8 2021

Här är en lie bra för att slå höet