Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Vattendroppar

Vattendroppar

Vattendroppar som har samlats längs utmed ett grässtrå.
Det är mig en ynnest att varje ny dag som i morgongryningen eller på eftermiddagen eller när helst kunna få andas
och ta in av det skapade omkring.
Jag blir tagen av skapelsen och tillblivelsen i undrens tidevarv.


Tack för livet
Rakel Stenmark (Grahn) 28/8 2021

Ett i ögonfallande mäktigt ting som blänker