Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Slags ros

Iiii,gen; men hur var namnet?
... Fick veta, namnet ...att en 
Rospelargon, jaha var det en sådan, ja...
oooo; så vacker, ja se dessa rosor.

/ rasg 31/8 2021

Nog allt vacker så det förslår👀🌹🌹🌹🌹