Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Tålamod mitt kall

Tålamod, livgivande mogen kärlek till kraft att
utföra och bejaka mitt kall. Kraft
för att sjunga, läsa, stå upp för
sanningen mm som jag tror på och kunna gå vidare med

Gud ge mig mod ta in från min hälsobrunns källa
Ha mitt tålamod och mod till att
loda ådran, källan, sitt innersta rum
 rätt

Den friska, som jag får ta in av liv från
Min hälsobrunns källa min mun och ring

Den som flödar kommer aldrig att lämna mig
förrän jag lämnar den

Min hälsobrunns källa med livgivande 💦, idag
2/9 2021 rasg

Det livgivande till mod