Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Vågspel

Vågspel

Livet: är ett vågspel ... ibland så går det fel
Ett vågspel; men som går göra mera som hel
* Havets vågor tornar upp sig vågigt som inuti
bäst
 att i vågorna lugna ...
* I havet vara mer som en fri följa
vågen djupet hel söka att förbli
*Guppar och det gungar vågorna slungar, sten, på sten
små händerna så len 

*
… Som det skummar i förundran .. 

*Vågor står slår mot klipphällarna beundran


… livet ett vågspel spelar intensivt! djupt söka
lugna vågor

*Livet vågar,
vågOr spelet sjunga; närhet
ljuvt när stroferna vill

RSG 5/9 2021