Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Vågspel

Vågspel
Livet: är ett vågspel
... ibland, så går det fel
Ett vågspel; men
som kan göra mera som hel
* Havets vågor tornar sig vågigt som inuti
bäst
 att i vågorna lugna ...
* I havet vara mer som
En fri följa vågen djupet förbli
*Guppar och det gungar vågorna
slungar, sten, på sten små händerna så len 

*
… Som det skummar, förundran .. 

*Vågor står slår mot klipphällarna beundran


… livet ett vågspel spelar intensivt! djupt
lugna vågor

*Livet vågar,
vågOr spelet sjunga; närhet
ljuvt när vill

RSG 5/9 2021