Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Självständighet

Självständig med kurator
Självständighet och mål på inriktning kan straffa sig och har sitt pris som jag fick erfarenhet av. Som en aktiv för min utbildning sökte jag mig till skolan. Började där som vanligt på många nya intryck.

*Höstterminen gick där min inriktning på kommande yrke som övriga på högsta intresse.

*Elevinackordering… Här vid bland annat fanns snackrummet där vi blandade blommor av elever och inriktningar på kommande yrken oftast satt om eftermiddagar och fram mot kvällen och ströpratade. Jag fick känsla av spontana härliga människor.
*Elevmöten mm på schemat där man kunde vara den man var och trivdes som kändes med varandra.
*Intet ont anande vid ett tillfälle under hösten så blev jag inkallad till skolans kurator där jag frågande undrade vad det berodde på. Jo, det var någon vet ej vem som hade åsikter om mig som person troligen min naturlighet och spontanitet.
*Jag och kuratorn träffades i några samtal men tyvärr inte med den/de personer som hade sak mot mig där hon skulle ta ett samtal med de anmälande. 

*Inget att dölja… Vi hade ett ärligt samtal för jag hade inget att dölja, och efter det och alla samtal var avklarade med berörda parter blev allt lugnt där raka rör på kamratlig trivsel som tidigare. Kändes gott.
*Erfarenheter många får man på blandade genom livet, ibland så man rent av sätter kaffe i strupen.

/ rasg 7/9 2021

Lingon som börjar visa sig