Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Mat

Bàrä doktorn

Ringt
Vellä köp honungen🍯
…. Nan som ringt å vellä häls på för å köp honungen som han sagt förut, men jä sa näæ jä sitt ju ti möranrocken än; Ja män de gör inge tyckt ñ jä kan köp ändå nej svàrà jä en gang tell, annan dag då passä bätter på ättemeddan ex.v. tyckt jä; ja svàrà han vi hörs.
- Sä vart ä beslutä, å de va ju barä doktorn sòm skull köp honungen sä de e ju kvar tell nästä dag da, tyckt jä. 
Hej svejs…. 

Sä nu kom doktorn i màràn heller annan dag sä erä
.. Då vet jä
- Han ring förä.

/RSG Språket på mål 15/9 2021

Honung från våran gård.😊.