Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Perfekta matkorn tvilling lika

Perfekta
Utmärkt märkta sitt unika till vara
- Tvillingsjälar
tvilling lika näring, klara ….

Natur korn bara ..
Perfekta sin tid
..Äkta 
Utsökta som trivs med kornen invid

/rasg 2021

För toppingen näring