Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Brännjärn

Brännjärn Brännmärkt…
På min hemgård hade man brännjärn till för att märka olika typer av don och redskap. Vid nya inköp på redskap och diverse tog man till brännjärnet för brännmärkning, det vill säga: man brände in ägarens namn till donet med järnet som var glödhett. Brännjärnet glöddes upp i högsta hetta där man då brände in ägarens namn. Detta var en trygghet för ägaren som då svårare för någon utomstående att stjäla.
- Brännmärkt.. Kan man bli som person och människa man kan brännmärkas likt till hull och hår på betänksamheter etz: som förföljer som tyckas tills döddagar där inte går få ogjort det som obetänksamt skedde.
- Tråkigt Detta.. som kan leda till mycket smärta för en enskild både invändigt som utvändigt.
- EN BrännMärkt.. person är tyvärr ofta lätt att hacka på tänker mig bilden höns i en hönsgård där många offer som inte kan försvara sig.
- Ingen Felfri… Hur handhar sådan sits; Ja som skribent, författare, sångare.. vad man nu finns i för fack så är ju endast målinriktat som allt annat och bita i det sura äpplet. Det som har varit har varit där endast fokus framåt som gäller; Livet formar och lär hela tiden förhoppning till insikt.
- FINNA sitt EGENvärde och söka finna trygg plattform att gå vidare med förlåta sig och framförallt förlåta andra tror jag är ett viktigt koncept för alla där samtliga ”ynkliga människor” mer och mindre på ingen som felfri, detta koncept tror jag är ett gott verktyg för gott liv framledes.RSG 2/10 2021

Järnet brändes glödhett för märkning av diverse don