Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Mat

Blekhet...

Blekhet...
- Livets kranka blekhet i pulser på dess bleka färg
 nyanser ofta, som finnas i grå…
Krasslig, krasshet, men med inslag av ljus i skönhet
så då lättare vägen någon som kan gå…
… - Bleknande skönheter som roligare steg emellanåt
ja då något till sist 
kanske på tå, kanske någon ”da” stå
- Genom färger fast en blekhet att förstå
-  … Blekhetens krassa sanning en i hälen ändå del på färger
som inslag tiden att finnas med …
- Och det som ärjat livet till trots allt vänja sig vårda 
till livet. Då för flera kan finna sig färger till att nå…
…. - Krassa blekheten alltså vardag för allra flesta
hur än så finnas i den med färger fast bleka  
till något mera intill ❤️ ligt förstå….

/RSG 2/10 2021

Blekheten krassa sanning men till trots i färg