Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Källvattnet

/Till källan med det friska vattnet som älskar/

Till källans åder går när värme

fötts i ditt hjärta när
övernaturligt som bjudit in dig att gå


Att trampa ner en sådan kraft på inbjudan en 

grym smärta, svårbemästrat ting
där du rent av kanske förgå

Vid källan går aldrig vara som en torrskodd

Där torkar inte naturligt flödena ut
Där källådern porlar är som under för en näring

Friska källans vatten på inget slut


Liv i källan ett underbart spår som ofta jag går

Jag lyssnar in där jag går och gråter fyller
källan med tårar rinnandes från dig
Ny kraft för mina älskade ingjuter mina älskade
Där jag älskar dig, som, mina kära som förmig

Jag går till källan där aldrig hård och bitter
Där får jag visa och vara som mig
Där vill jag aldrig ge igen vill ha mitt kvitter

Där får jag säga att jag vill vara som vän

/rasg 11 2021


Friska källvattnet😅