Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Mat

Tråkigt

/OBS! Skrivelsen rör inte min hemsida men jag lägger den här, generellt så gäller uppropet på media nätet där jag saknar en vän.
Personligen så tror jag på Förlåtelse vid bordet./

-  Tråkigt - Ser att någon vän jag haft i öppna media inte längre finns kvar.
Jag hoppas personen kan följa mina skrivelser här.
 Tråkigt när felaktigheter och misstolkningar slår mot människor som inte vad jag förstår åsamkat vänner lidande och inte haft något att göra med trivialiteter som kan uppstå. 
 Alla bör få finnas för sin skull.
………. Ljusare tider önskar på mer försiktighet i hur yttrar sig och behandlar varandra riktar detta även mot mig själv.

Med hälsningar
/rasg 25/11 2021 *

Hjärtat i förlåtelse