Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Granljusen

Granljusen

Ett hjärta
bakom varje dörr
Granljus intill och pulsar

Kan aldrig bli som förr
I nya klappar, trulsar

Gran i rimfrost, snökorn blandas, alla
ljusen som kan gnistra intill bron
gnistra, i hopp den som frusen

Värma in där det går in i skon

Ljuset nu där tonvikt på lysa

/rasg 28/11 2021

Gran med ljusen i svartvinbärbuske