Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Sårbar i det vackra

/Våga vara sårbar i det vackra... våga/

...Det vackra
Allt det vackra nu och framför oss
Igen, ett vackert hjärta, bakom …
..På tid..
Kommer en ny dag en ny vår ...........
...... Där vi älskar alltid finns en ny vår

Säga förlåt vill
..även du mot din man som mot din fru.. 
till

..Nå varandra liveliknande
Våga älska i det som är
....Det vackra...

/rasg15/12 2021

Inne i hjärtat en brand forever