Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Som det är

Det är en konst att

tolka in och ta nuet

Ord som bild, för ..vad det är..

.....Kan bli svårt men

inte

annat märkvärdigt än

......för bild ord vad det är

/Rasg2022