Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Äkta fårskinnet i vinddraget

Äkta får skinn

Äkta fårskinn
Ett skinn i vinddraget

Jag kommer att älska dig så länge jag lever
varmt
minne med dig!
Du har pyrt in oss i fällen och jag känner din andning...
… …Du kan inte lämna mig!…

Vi har pyrt in oss i fällen
… En Äkta Får
skinns fäll…
         ….Har blivit en fälla
Vår fälla

rasg16/1 2022