Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Natur kristaller av snö som tinar

Se skillnad på känslor och känslor

/Se skillnad inte döma efter vad man ser.... lära känna ......./

Har man lätt för att acceptera och älska sin medmänniska vilket är relevant så
är det även lätt till att komma fel.... 

Därför, min personliga åsikt att se upp med känslorna som kan spreta.

se skillnad på känslor och känslor....

Rasg2/2 2022