Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hjärtat i puder talande 🧡

Puderhjärtat som givet skisserat

Inför Valentin dagen

Någon finns med på ett spontant skissat hjärta.
Skisserats fram av snö hjärtat som för dig hjärtat för mig.

Tolkar: Hjärtat av högre dignitet som av en
högre karaktär på ingen tillfällighet.

Hopp om att hjärtan där ute kunna störa
…Välsigna, inte såra ...
Hjärtat för hjärtan för..

Valentin; alla hjärtans i dag
Kramen alla hjärtan som tickar i ett, i ett, i ett......
Hjärtan sänder. 💜💜💜

Rasg 13/2 2022