Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Barnens böner. En av barnen farmors på älskade barn intill. 💙💙💙💙

Barnens böner

Barnens bön: Ger en trygghet det är ett obrutet ting med frid. 

…
.. Lycklig den som Lyckan får! ….
/Barn, så länge som man lever med
förhoppning av barna hjärtat inom som en lycklig /
********
.........Tar mig frihet ändra lite personligt!

 Bönen:
Gud Som Haver
**Gud som haver barnen kär se till mig som lever här;
Vart jag mig i världen vänder står min tid i dina händer
Lyckan kommer som den går
Lycklig  den som lyckan får

När jag lägger mig: Se till mig som litet bär
...Du förbliver Fader, Min Fader, Vår Fader... här
Amen

** En annan barnens bön vi lärde som barn:

En ängel i vårt hus

-Det går en ängel i vårt hus han bär på 8 förgyllda ljus
Ängeln har en bok (söndagsskolans bibel) uti sin hand
Nu somnar vi/ jag i Jesu namn.
Amen. 

-Alltid när pappa kom från skogen kom han upp om kvällarna 
böjde sina knän vid våra sängar var och en för sig 
och bad till Jesus välsignade oss och barnens bön. 
- Obeskrivlig var friden på trygghet där 
man somnade så gott för natten. 

Dessa böner är mina böner än och följer mig på att:
Alla människor bär en evighet inom sig.

Rasg 17/2 2022