Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Än sä längä tia fo utvis

Behövs ong falkä hennä män fo
döm, tell å arbet bli no annä...
stads falkä e no lat tro jä ( Stadsfolk kanske bekväma tror jag )

Fast döm dyk opp iblan å då fo döm veta döm lev

…. Ja garvkara jett tell hennä ingä annä 
ve keringa breve hjalplös fast hjalplös nää
hon e än seg en ve bonnvirkä ti
..... int lätt å ha ve hon å göra int.

Tia fo utvis, än sä längä gå ä bra leva rönt som tönnt..

Män man gett ha rektit på föttren då gåä bätter 

rasg 18/2 2022

Gett ha rektit på föttren