Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Herrarna i hagen

Herrarna

Herrarna
Herrarna i hagen står och blickar utöver fältet
Tycks fundera över vilket korn som passar
Att näbbas in

Rullas ska det för allt smör
I Småland...........

Livsgnistan spisar
.....Inmundiga
Artbeståndets överlevnad spontant


Intill spisen kämpa för spisarnas värme
brödfödan 
från jorden till….