Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Förr i kyrkan

Förr i kyrkan
 Sången:
”Gud håller hela världen i sin hand” 

Numera sången:

…"Jag håller hela världen i min hand"…


Undran vem är min Gud?🙃

Fri tolkning😉

Mobilen