Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Ljuset i snöglitter Vår Tid

Glittret snöglittret som tar vid

Kvittret
...Följer

I solglittrande snö kvittrande
småfåglarna
...varandra

Lockar….. i vår tö

Vår tid .... ljuvliga heter som tar vid

Jag hör kvittret som börjar .........

En ny

.....VÅR TID

Ljuset Vår Tid