Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Våndor på ekologi

Födslovåndor... Där vintern, i dvalor sorgton smärtar
... smärtat I... ont

På nytt ljuset åter för knoppar som brister fram
.... ur sitt innersta korrum

ljuset som tränger in, med saven på innersta
          skapade, längs utmed, strängens trådar

        eko   ....  
födelse

Bristning av sprängkrafts bliv som fram, naturen sin, tid
Innifrån alldeles eget programerat konstverk inristat
tingelses tidevarv av under