Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Stör våra

Stör våra
****
Inte än inte rätt stör

…. Käppen pinnen fast många valet
så rätt för vårsådden
för..

Till bäst finna något bra i skogen

… Med rätt stör går lätt att få till en fåra

Nu när det börjar att våra

Rätt käpp som arbetsredskap