Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Sanningen

Hur än långt eller kort ett liv, blir så går 
det aldrig att
fullt ut bli lycklig förän man svarar sig själv… 
*
Och det går att ljuga hur långt som helst ….
men
att finna lyckan
*

Varaktig lycka ..som först; ett med sanningen

Sanningen den att lyckan infann sig