Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Höga Visan

En fin illustration av kärlekslyrik hymner 
I Svenska Folkbibeln
Kristus och Människan

Väl värd att läsa

Anses vara skriven av Kung Salomo
bok 900 tal före Kristus. 

Vacker bok.

Har inspirerats av boken i flesta av mina kärleksdikter och flera dikter för övrigt

där något djupare som finns inbäddat i.

RS

Bild RS