Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Skuggor

- Skuggor som avslöjande solljus eller som i mörker. Kan förfölja, implementera leda
som vara vilseledande.
Avslöja ett mörker som ett ljus i förverkligande.
Stilisera en sig själv eller en som bakom eller bredvid.

- Vara lekande. Finnas som en positiv eller negativ laddning, betingelse.
Aldrig döljas annat än om i manipulativt syfte.

- Så spännande det är när man går i fotostuket exempel
en solskensdag
där då man då får vrida och vända sig
för att inte få en självlikes på skuggor, som kan störa
i både ett som annat.

- Skuggor ett skapat nyttigt ting. Ett användbart verktyg för verkligheter. 

/ rasg text 3/4 2022

Rasg foto ...Skuggor i sitt tillbliv